Vítejte

Vítejte na stránkách zapsaného spolku Klub vojenské historie Břeclav, zabývajícího se vojenskou historií z let 1914 – 1989, provozem Muzea lehkého opevnění na Pohansku u Břeclavi a další pestrou kulturní a vzdělávací činností. Více o klubu se dočtete v sekci kdo jsme.Novinky

4. listopadu 2019
Připomínka bojů za samostatnost Československa v roce 1919

Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, Klub vojenské historie Břeclav ve spolupráci s městem a městským muzeem a galerií uspořádali v pondělí setkání u Památníku svornosti, aby si připomněli události, které následovaly po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918.

»  více  »


3. listopadu 2019
Beseda s druhoválečným veteránem panem Bernardem Papánkem

V neděli v podvečer jsme se ve Vracově zúčastnili velice zajímavé besedy s druhoválečným veteránem, jedním z posledních žijících členů tzv. "tobruckých krys", panem Bernardem Papánkem.

»  více  »

Beseda s druhoválečným veteránem panem Bernardem Papánkem


28. října 2019
101. výročí vzniku samostatného československého státu

V den 101. výročí vzniku Českolsovenska jsme si i v Břeclavi tento významný den připomenuli. U pomníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka měl proslov starosta města Břeclav Svatopluk Pěček. Posléze byla květinovými dary uctěna památka všech, kteří se zasloužili o samostatnost. První pietní část oslav pak završila státní hymna a čestná salva.

»  více  »


19. října 2019
Rekonstrukce bojů o Slovensko v roce 1919

Sobota 19. října patřila v Nymburku připomínce stého výročí bojů na Slovensku, kde se právě vzniklý Československý stát musel bránit útoku maďarských komunistů.

»  více  »

Rekonstrukce bojů o Slovensko v roce 1919


12. října 2019
Memoriál 2. praporu 10. pěšího pluku J. Sladký Kozina o putovní pohár družstev starosty města Břeclavi

Československá obec legionářská jednota Břeclav pořádala v sobotu 12. října na střelnici v Poštorné IV. ročník střelecké soutěže Memoriál 2. praporu 10. pěšího pluku J. Sladký Kozina o putovní pohár družstev starosty města Břeclavi.

»  více  »
Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že nejsme členy žádné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí přímo potlačující či omezující základní práva jednotlivců nebo skupin, či jiné organizace, politické strany, sdružení nebo hnutí takovouto činnost podporující. Zároveň ani takovou organizaci, politickou stranu, sdružení či hnutí nijak nepodporujeme.