„Závora Ippen“ v. č. 126 H

Jedná se o stálé zařízení na komunikacích budované od poloviny 30. let, které armádě dodávala firma Alfréd Ippen z Hradce Králové.

Tyto uzávěry se používaly na komunikacích vedoucích ke státní hranici s nepřátelským územím a měly zabránit rychlému vpádu nepřátelské útočné vozby na naše území.

Po Mnichovské zradě je začali sudetští němci a Maďaři s velkou oblibou likvidovat a proto se do dnešní doby dochovalo pouze několik exemplářů. Rekonstrukce se však dočkaly jen dvě „Ippenky“, z nichž jednu můžete shlédnout v našem muzeu.

Tento exponát se zde původně nenacházel, byl sem převezen a zabetonován z nedalekého špatně přístupného okolí, čímž byl de facto zachráněn od jisté zkázy.Fotogalerie

Závora IPPEN       Závora IPPEN

Závora IPPEN       Závora IPPEN

Závora IPPEN       Závora IPPEN

technický výkres závory IPPEN: J. Beneš, B. Hamák, H. Stejskal: LUŽICKÉ HORY